Нови он-лине тестови
Нови он-лине тестови

Од 01.03.2024. нови он-лине тестови

 

“ШТЕТНОСТ УПОТРЕБЕ ДУВАНА ”

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-69/24

Аутори: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 01.03.2024. 

Место одржавања : www.eduka.co.rs

Број бодова : 5

 

„МОТИВАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ЗА РАД „

Акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-214/24

Аутори : Проф.др Милорад Јеркан  и др.екон. Данијела Нешић

Термин: 01.03.2024.год. 

Место одржавања: www.domzdravljanis.co.rs

Број бодова: 5

 

Picture1
Picture2