Одржани програми континуиране медицинске едукације у Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница „
Одржани програми континуиране медицинске едукације у Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница „

 

Удружење здравствених радника и сарадника нишавског округа „Едука „ је протекле недеље у Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница „ за своје чланове одржала програме континуиране едукације.

Одржан је курс „У лавиринту породичног насиља „ који је акредитован за све профиле здравствених радника и који је слушаоцима донео 6 бодова за продужење лиценце.

Предавачи на курсу су били вођа курса  др Луција Христов Митић  иначе координатор тима за помоћ женама са искуством насиља и члан тима за борбу против трговине људима на нивоу града Ниша, Мр сци др Данијела Цветковић , др Милица Васовић специјалиста офталмологије и др Александар Стојчић специјалиста психијатрије. Сви предавачи имају дугогодишње искуство у струци.

 

Циљ  овога курса је  едукација полазника за препознавање и документовање насиља у породици, упознавање и проширење знања о законској регулативи везаној за породично насиље, упознавање са  протоколом за поступање са жртвама породичног насиља и буђење свести учесника курса о проблему породичног насиља.

Полазници курса су обучени за професионално вођење интервјуа за узимање анамнестичких података од жртава, упознати су са начинима попуњавања обрасца за документовање насиља  прописаног од стране Министарства здравља Републике Србије. Кроз велики број фото-докумената полазници су упознати са знаковима за препознавање насиља. Истакнут је  значај, улога и одговорност  здравствених радника када је у питању насиље у породици.

 

 

„ Пнеумококна болест“ била је тема још једног програма едукације.У питању је тест у писаној форми који је акредитован за све профиле здравствених радника  и који је полазницима донео 5 бода за продужење лиценце.

Мр сци др Данијела Цветковић је полазнике упознала са факторима ризика за настанак болести услед пнеумококне инфекције, болестима изазваних пнеумококом, епидемиолошким значајем оболевања од пнеумококних болести, мерама превеције и значајем вакцинације. Предавање је обухватило све новине из обе области која је веома актуелна и значајна за све здравствене раднике.