Одржан Национални курс I категорије: „Окренимо се породици- приступ код тимског рада у развојном саветовалишту“
Одржан Национални курс I категорије: „Окренимо се породици- приступ код тимског рада у развојном саветовалишту“

У Амфитеатру Дома здравља Ниш 01.12.2023. од 12 часова одржан је Национални курс I категорије "Окренимо се породици- приступ код тимског рада у развојном саветовалишту". 

Предавачи су представили и приближили полазницима курса научно заснован приступ породицама деце са сметњама у развоју. Дефинисане су смернице у прикупљању информације од родитеља при процени функционалности детета. Указано је на значај спровођења процене функционалности детета у његовом природном окружењу. Велики акценат је стављен и на важност умрежавања институција у процесу прикупљања података о породици и детету са одступањем у развоју и правилном уносу података у Регистар деце са сметњама у развоју.

Полазници курса су сем здравствених радника из Дома здравља Ниш, били и здравствени радници из Домова здравља Дољевац, Ражаљ, Прокупље, Гаџин хан, Мерошина, Алексинац и Прокупље, затим из Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" и Инстутута Нишка Бања.

Курс је акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Полазници курса су својим присуством обезбедили 6 бодова за лиценцу.