Нови он-лине тестови
Нови он-лине тестови

Од 27.11.2023. нови он-лине тестови

“КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТ- КОМУНИКАЦИЈА ”

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1902/23

Аутори: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 27.11.2023. ( акредитован до 20.11.2024. )

Место одржавања : www.eduka.co.rs

Број бодова : 5

 

“ ЕМПАТИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА “

Акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1903/23

Аутори: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин:27.11.2023. ( акредитован до 20.11.2024.  )

Место одржавања : www.eduka.co.rs

Број бодова : 5 

 

 

„ПОВРЕДЕ И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА У СПОРТУ“

Aкредитован за:лекаре,стоматологе,биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-2083/23

Аутори: Проф.др Милорад Јеркан и др.екон. Данијела Нешић

Термин: 27.11.2023.год.(акредитован до 20.11.2024.)

Место одржавања: www.domzdravljanis.co.rs

Број бодова: 5

 

 

„ШТА СВЕ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ О КОВИДУ 19„

Акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-2084/23

Аутори : Проф.др Милорад Јеркан  и др.екон. Данијела Нешић

Термин: 27.11.2024.год. (акредитован до 20.11.2024.)

Место одржавања: www.domzdravljanis.co.rs

Број бодова: 5