Најава одржавања Националног курса I категорије: „Окренимо се породици-приступ код тимског рада у развојном саветовалишту“
Најава одржавања Националног курса I категорије: „Окренимо се породици-приступ код тимског рада у развојном саветовалишту“

У петак, 01.12.2023. са почетком у 12 часова, у Амфитеатру Дома здравља Ниш одржаће се Национални курс I категорије: "Окренимо се породици- приступ код тимског рада у развојном саветовалишту", који је  акредитован за лекаре, медицинске сестре и техничаре.

Едукација је намењена и психолозима, логопедима, дефектолозима, социолозима и социјалним радницима.

Едукативни циљеви овог курса су стицање знања о научно заснованом породично оријентисаном приступу у раду са породицама деце са развојним одступањима/кашњењем.Полазници ће бити едуковани о начинима прикупљања информација од родитеља при процењивању нивоа функционалности детета и значају спровођења процене у природном окружењу детета ( породични дом/вртић).

Полазници курса обезбедиће 6 бодова за лиценцу.