Важећи програм КМЕ УЗРС „ЕДУКА“ ЗА 2023. год. – ажурирано 21.11.2023.
Важећи програм КМЕ УЗРС „ЕДУКА“ ЗА 2023. год. – ажурирано 21.11.2023.

Ажирирано 21.11.2023.

ТЕСТ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА :КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТ-КОМУНИКАЦИЈА

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1902/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 27.11.2023. ( акредитован до 20. 11.2024. )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

ТЕСТ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА :ЕМПАТИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1903/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 27.11.2023. ( акредитован до 20.11.2024. )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

ТЕСТ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА :ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ  ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1668/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 04.09.2023. ( акредитован до 21.08. .2024. )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs

Број бодова : 5 

ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА :  ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1044/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 22.05.2023. ( акредитован до 21.05. .2024. )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs

Број бодова : 5

ТЕСТ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1045/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин:22.05.2023. ( акредитован до 21.04.2024.  )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs

Број бодова : 5

ТЕСТ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : ВЕЛИКЕ И ВЕЧИТЕ ЕТИЧКЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-400/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 20.03.2023.  ( акредитован до 13.03.2024. )

Место одржавања : сајт ; www.eduka.co.rs

Број бодова : 5

НАЦИОНАЛНИ КУРС I KATEGORIJE

ТЕМА:ОКРЕНИМО СЕ ПОРОДИЦИ-ПРИСТУП КОД ТИМСКОГ РАДА У РАЗВОЈНОМ САВЕТОВАЛИШТУ

Aкредитован за: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1904/23

Термин: накнадно

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12

за слушаоце 6

НАЦИОНАЛНИ КУРС I KATEGORIJE

ТЕМА:АСПЕКТИ АЛЕРГИЈА

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1667/23

Предавачи  : др Луција  Христов, Мр сци .мед.  Данијела Цветковић,

спец. офталмологије Милица Васовић

Термин: накнадно

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12

за слушаоце 6

НАЦИОНАЛНИ КУРС I KATEGORIJE

ТЕМА:У ЛАВИРИНТУ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1046/23

Предавачи  : др Луција  Христов, Мр сци .мед.  Данијела Цветковић,

спец. офталмологије Милица Васовић,спец.психијатрије Александар Стојчић

Термин: накнадно

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12

за слушаоце 6

СТРУЧНИ САСТАНАК I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: КОМУНИКАЦИЈОМ ДО ЗДРАВЉА 

Aкредитован за :лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-405/23

Предавач : др Луција  Христов , др екон. Данијела Нешић

Термин: накнадно

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 3

за слушаоце 2

СТРУЧНИ САСТАНАК I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: ПРЕВЕНЦИЈА ОСТЕОПОРОЗЕ 

Aкредитован за :лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-404/23

Предавач : др Луција  Христов

Термин: накнадно

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 3

за слушаоце 2

ТЕСТ У ПИСАНОЈ  ФОРМИ

ТЕМА : ПНЕУМОКОКНА БОЛЕСТ 

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-401/23

Аутор: др  Данијела Цветковић

Термин: накнадно  ( акредитован до 13.03.2024. )

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова : 5