Национални курс I категорије: „Аспекти алергије“
Национални курс I категорије: „Аспекти алергије“
Национални курс I категорије: "Аспекти алергије", акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре. Предавачи: др Луција Христов, др Данијела Цветковић, др Милица Васовић. Време и место одржавања: 30.09.2023. од 10.00. сати, амфитеатар ДЗ Ниш. Присутним учесницима курса обезбедиће 6 бодова за обнову лиценце.