Национални курс прве категорије – „У лавиринту породичног насиља“
Национални курс прве категорије – „У лавиринту породичног насиља“

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1046/23

Предавачи  : др Луција  Христов, спец. опште медицине, Мр сци .мед.  Данијела Цветковић, спец. опште медицине

др Милица Васовић, спец. офталмологије, др Александар Стојчић,спец.психијатрије

Термин: 17.06.2023. у 10 часова

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12, за слушаоце 6