Нови онлине тестови
Нови онлине тестови

“ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ”

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1044/23

Аутори: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 22.05.2023. ( акредитован до 21.05. .2024. )

Место одржавања : www.eduka.co.rs

 

Број бодова : 5

“ ТЕЛЕМЕДИЦИНА “

Акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1045/23

Аутори: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин:22.05.2023. ( акредитован до 21.04.2024.  )

Место одржавања : www.eduka.co.rs

 

Број бодова : 5 

„АЛАТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“

Aкредитован за:лекаре,стоматологе,биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1001/23

Аутори: Проф.др Милорад Јеркан и др.екон. Данијела Нешић

Термин: 22.05.2023.год.

Место одржавања: www.domzdravljanis.co.rs

 

Број бодова: 5

„НАЈВАЖНИЈЕ ЛИДЕРСКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ„

Акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1002/23

Аутори : Проф.др Милорад Јеркан  и др.екон. Данијела Нешић

Термин: 22.05.2023.год.

Место одржавања: www.domzdravljanis.co.rs

 

Број бодова: 5