Важећи програм КМЕ за Дом здравља Ниш за 2023. год.
Важећи програм КМЕ за Дом здравља Ниш за 2023. год.

Важна напомена: за све чланове УЗР Едука едукација је бесплатна!


Ажурирано  24.05.2023.год.

 -Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1827/22

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и дипл.екон. Данијела Нешић

Тема: Значај физичке активности за очување и унапређење здравља

Термин: 21.11.2022.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

 

-Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1828/22

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и дипл.екон. Данијела Нешић

Тема: Чување професионалне тајне у здравству

Термин: 21.11.2022.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

  

-Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1826/22

Предавач: др спец. Наташа Илић

Тема:  Ретроспектива метода уклањања трајно цементираних фиксно-протетских рестаурација

Термин: 21.11.2022.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

  

ОДЛАЖЕ СЕ

  • Стручни састанак I категорије

 Стручни састанак I категорије, - акредитован за лекаре

Акредитацијски број: A-1-1825/22

Предавач: Проф. др Светлана Апостоловић-предавач по позиву

Тема:  Протекција ендотела зауставља сат кардиоваскуларног континуума

Термин: НАКНАДНО ЋЕ СЕ ОБЈАВИТИ  

Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 3

за слушаоце  2

  

  • Курс

 Национални курс I  категорије- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-350/23

Предавач: Спец. др мед. Душан Симић и Проф.др Радомир Живадиновић

Тема:  Bethesda klasifikacija u cervikalnoj citologiji i citodijagnostici za citoskrinere

 i citologe u ginekologiji

Термин: 07.03.2023.- 09.06.2023. год.

Место одржавања: Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12

за слушаоце    6

  

-Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-351/23

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Тема: Упознавање са митовима и чињеницама о карциному дојке

Термин: 20.03.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

  

-Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-352/23

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Тема: Пружање прве помоћи

Термин: 20.03.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

  

-Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-353/23

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Тема:  Значај сна и спавања

Термин: 20.03.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

 

-Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1002/23

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Тема: Најважније лидерске компетенције

Термин: 22.05.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

  

-Тест у електронској форми

 Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1001/23

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Тема: Алати за побољшање квалитета здравствене заштите

Термин: 22.05.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш - електронски тест

Број бодова: 5

 

  • Стручни састанак

 Стручни састанак II категорије - акредитован за лекаре, биохемичаре, фармацеуте медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1003/23

Предавач: др сци.мед. Виолета Стефановић

Тема: Синдром изгарања на послу код здравствених радника

Термин: 30.05.2023год. у 13:00 ч

Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 2

за слушаоце  1