Стручни скуп у организацији Едуке 6.11.2013.

Стручни скуп у организацији Едуке 6.11.2013.

Републички стручни скуп за Нишки округ

Назив скупа: „Алгинати – најчешће употребљавани отисни материјали у стоматологији“

Акредитациони број: Д-1-1791/13

Пасивни учесник: 2 бода

Амфитеатар ДЗ Ниш, 06.11.2013. год.

Аутор: dr Наташа Илић

Акредитовано за: МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ТЕХНИЧАРЕ