ПРЕДАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

ПРЕДАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

АКТУЕЛНО! АКТУЕЛНО! АКТУЕЛНО! АКТУЕЛНО! АКТУЕЛНО! АКТУЕЛНО!

СЕПТЕМБАР 2015. ГОД.

Акредитован програм бр. 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. стручни састанак акредитован за лекаре, медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1543/15
Предавач: др Весна Вуковић Игов
Тема: Превентивна здравствена заштита-актуелни организациони модел
Термин: 17.09.2015. год. у 14,00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
за слушаоце 1

Акредитован програм бр. 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. курс акредитован за за лекаре, медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1538/15
Предавач: спец.др.мед Марина Ђорђевић
Тема: Ургентна медицинска стања, значај правовремене дијагностике и адекватне терапије
Термин: 18.09.2015.год. у 13,00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 6
за слушаоце 3

Акредитован програм бр. 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. стручни састанак акредитован за медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1086/15
Предавач: вмс Драгана Крстић
Тема: Вакцинација петовалентном вакцином
Термин: 21.09.2015.год. у 14,00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
за слушаоце 1

ОКТОБАР 2015. ГОД.

Акредитовани програм бр. 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015, остали домаћи курсеви акредитовани за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитациони бр.А-1-2080/15
Тема: Професионални приступ у откривању насиља над старим особама и осталим угроженим групама
Предавач: Спец.др мед Весна Банковић,прим. и сарадници
Време одржавања: 03.10.2015.г. у 09:00
Место одржавања:Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 7
за слушаоце   4

Акредитовани програм бр. 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015, стручни састанак акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитациони бр.А-1-2162/15
Тема: Отитис еxтерна
Предавач: Спец.др мед Весна Луковић
Време одржавања: 07.10.2015.г.у 14:00
Место одржавања:Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 2
за слушаоце   1

Акредитовани програм бр. 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015, стручни састанак акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитациони бр.А-1-2169/15
Тема: Отитис медиа акута са освртом на обољења у дечијем узрасту
Предавач: Спец.др мед Снежана Живковић,прим.
Време одржавања: 07.10.2015.г. у 15:00
Место одржавања:Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 2
за слушаоце   1

Акредитовани програм бр. 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015, домаћи курс прве категорије акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре, здравствене сараднике (психологе, социологе, социјалне раднике)
Акредитациони бр.Д-1-1499/15
Тема: Комуникација у процесу здравља
Предавач: Спец.др мед. Невена Симовић,прим. и сарадници
Време одржавања: 10.10.2015.г. у 09:00
Место одржавања:Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 12
за слушаоце 6

Акредитован програм бр. 153-02-628/2015-01 од 16.03.2015. год. стручни састанак акредитован за медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-706/15
Предавач: вмс Лела Коцић
Тема: Едукација пацијената са дијабетес мелитисом за спровођење самоконтроле у кућним условима
Термин: 12.10.2015.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Интерне клинике Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце 2

Акредитовани програм бр. 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015, стручни састанак акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитациони бр.Д-1-1500/15
Тема: Мамографија-главно оружје у борби против карцинома дојке
Предавач: Виши радиол. тех. Јелена Грујовић
Време одржавања: 19.10.2015.г. у14:00
Место одржавања:Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 2
за слушаоце   1

Акредитовани програм бр. 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015, стручни састанак акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитациони бр.Д-1-1501/15
Тема: Карцином дојке као глобални проблем
Предавач: Радиол. тех. Јасмина Новаковић
Време одржавања: 19.10.2015.г. у 15:00
Место одржавања:Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 2
за слушаоце   1

Акредитовани програм бр. 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015, стручни састанак акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитациони бр.А-1-2170/15
Тема: Фокалне лезије јетре
Предавач: Спец.др мед Марино Милојковић
Време одржавања: 27.10.2015.г.у 14:00
Место одржавања:Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предаваче 2
за слушаоце   1

Акредитован програм бр. 153-02-628/2015-01 од 16.03.2015. год. стручни састанак акредитован за медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-707/15
Предавач: вмс Силвана Милетић
Тема: Поступак увођења и одржавања уринарног катетера у кућним условима
Термин: 28.10.2015.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
За слушаоце 1

НОВЕМБАР 2015. ГОД.

Акредитован програм бр. 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. курс акредитован за за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1541/15
Предавач: спец.др.мед Томислава Петрушић
Тема: Психомоторни, социјални и емоционални развој детета, као и методе рехабилитације редукције код сметњи у развоју
Термин: 07.11.2015.год. у 9,00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 8
За слушаоце 4

Акредитован програм бр. 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. стручни састанак акредитован за медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1003/15
Предавач: вмс Душанка Радовић
Тема: Правилна исхрана у трудноћи
Термин: 09.11.2015.год. у 14,00 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
За слушаоце 1

Акредитован програм бр. 153-02-628/2015-01 од 16.03.2015. год. стручни састанак акредитован за медицинске сетре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-702/15
Предавач: зубни техничар Биљана Гавриловић
Тема: Веселе протезе
Термин: 18.11.2015.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 2
За слушаоце 1