ПИСАНА ПРОВЕРА ЗНАЊА СА ТЕМОМ ,,РАК ДОЈКЕ – ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ“ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ АЛЕКСИНАЦ