О Нама
drjerkan

О удружењу

Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа „Едука„  основано је 03.04.20213. год. на иницијативу радника Дома здравља Ниш.

Удружење је добровољно,непрофитно,  ванстраначко удружење грађана које окупља медицинске раднике и  здравствене сараднике и делује на територији Нишавског округа.

Циљ формирања Удружења је унапређење здравствене струке и праксе, обезбеђивање доктрине и јединства у извршавању професионалних задатака  кроз планирање, организовање и реализацију програма континуиране медицинске едукације.

Амфитеатар Дома здравља Ниш:

20221212_130922

Делатност удружења:

  • на основу прописаних критеријума планира, организује и спроводи све видове континуиране медицинске едукације и издаје сертификате
  • води регистар чланова удружења
  • у сарадњи са референтним телима и институцијама учествује и изради и дефинисању делокруга рада и одређивању компетенција кроз предлоге и мишљења
  • прати садржаје програма здравствено образовних установа , даје предлоге и мишљења, учествује у дефинисању стандарда и норматива здравствених установа
  • активно учествује на конгресима, семинарима, стручним састанцима у земљи и иностранству значајним за струку и своје чланове
  • надзире спровођење прихваћених правних, етичких и моралних норми чланова удружења
  • утврђује повреду професионалних дужности и одговорности чланова и врши изрицање мере због те повреде
  • даје мишљење код припреме и доношења прописа од утицаја на развој здравствене струке
  • остварује сарадњу са институцијама од значаја ; коморе, удружења и асоцијације у земљи и у свету.
1+
Едукативних скупа
1+
Чланова
1+
Број заказаних тестова
1+
Година са вама

УТИСЦИ О ОНЛИНЕ ЕДУКАЦИЈАМНА

Утисци су одлични, честитам организаторима на професионалности и желим успеха у даљем раду. Срдачни поздрави из Лесковца.

testimonial1
Мари Николић Медицинска сестра

Ово је фантастично! Ништа боље и лакше нисте могли да смислите! Пуно пуно поздрава из Дољевца.

testimonial2
Иван Митић Лекар

Ово је пун погодак! Нешто супер. Брзо и лако до бодова. Буквално из фотеље. Пуно поздрава из Врања.

testimonial3
Миша Петков Стоматолошка сестра