НАЈАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КУРСА – НАСИЉЕ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И КООРДИНИСАНИ ОДГОВОР ЗАЈЕДНИЦЕ у Дому здравља Ниш 14.11.2015.год. од 10:00 часова

НАЈАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КУРСА – НАСИЉЕ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И КООРДИНИСАНИ ОДГОВОР ЗАЈЕДНИЦЕ у Дому здравља Ниш 14.11.2015.год. од 10:00 часова

nasilje u partn obaveštenje