Најава за курс ,, Здравље деце – наша брига“ у оквиру Педијатријског дана 26.09.2015. год од 11:00 часова у амфитеатру Дома здравља Ниш.