Најава едукације Дома здравља Ниш

Најава едукације Дома здравља Ниш

Стручни састанак I категорије
Акредитован програм бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016.године, стручни састанак акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2608/16
Предавач: спец.др.мед. Јелена Николић Мицић, Братислав Бркић-лт
Тема: Биомаркери бубрежне функције код пацијената оболелих од дијабета
Важећи термин: 17.03.2017.год. 13,30 сати
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоца 2
Курс
Акредитован програм бр. 153-02-489/2017-01 од 03.03.2017.год., курс акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-538/17
Предавач: спец. Др мед. Марина Ђорђевић
Тема: Третман пацијената оболелих од дијабета на нивоу примарне здравствене заштите
Термин: 18.03.2017.год. у 09,30 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 12
за слушаоце 6