Курс „Јавне набавке у здравству“ у Дому здравља Трстеник