ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНОГ КОНГРЕСА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ I КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ НА ЗЛАТИБОРУ

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНОГ КОНГРЕСА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ I КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ НА ЗЛАТИБОРУ

У периоду од 24.10.2015. до 28.10.2015. године одржан је Конгрес  здравствених радника Србије I кaтегорије са међународним учешћем  на Златобору са темом „Увек ново, увек искуство…“.

Конгрес је акредитован  од стране Здравственог савета Србије у јануарском року 2015.године . (број: (153-02-628/2015-01) акредитациони број: Д-1-432/15 и бодован је на следећи начин:

  • 11 бодова –предавачи по позиву
  • 9 бодова, аутори радова – усмена презентација
  • 7 бодова, аутори радова – постер презетације
  • 5 бодова, пасивни учесник

Удружење ,,Едука“ је као и сваке године било изузезно активно, те је на конгресу представило  велики број радова:

  • Дом здравља Ниш – 21 рад
  • Специјална психијатријска болница Г.Топоница –  10 радова
  • Дом здравља Дољевац – 3 рада

Окупљања на Златибору постала су део традиције, која се два пута годишње организују са циљем едукације здравствених радника, стицања нових знања и вештина и неговања колегијалних односа међу здравственим радницима у Србији.

12207765_425842120939749_1528658494_n

 

12189048_10206304062335357_1259016606417151279_n

12074871_10206304061295331_3223899877821390749_n