ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СИМПОЗИЈУМУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ И КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ НА ЗЛАТИБОРУ ОД 26.10.-30.10.2016.Г.

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СИМПОЗИЈУМУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ И КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ НА ЗЛАТИБОРУ ОД 26.10.-30.10.2016.Г.

 
 
 
У периоду од 26.10. до 30.10.2016. године на Златибору је одржан Симпозијум здравствених радника Србије И категорије са међународним учешћем са темом „ Снагом речи“ акредитован од стране Здравственог савета Србије са акредитационим бројем: Д-1-207/16.
Број бодова:
• 13 бодова –предавачи по позиву
• 11 бодова, аутори радова – усмена презентација
• 9 бодова, аутори радова – постер презетације
• 7 бодова- пасивни учесник Конгреса
 
Удружење је имало велики број радова који су презентовани у најбољем светлу, у оквиру одговарајућих секција.
 
Окупљања на Златибору су постала део лепе традиције која имају за циљ стицање нових знања и неговање колегијалних односа.