ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ КОНГРЕСУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ I КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ НА ЗЛАТИБОРУ ОД 17.05.-21.05.2017.Г.

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ КОНГРЕСУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ I КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ НА ЗЛАТИБОРУ ОД 17.05.-21.05.2017.Г.

У периоду од 17.05. до 21.05.2017. године на Златибору је одржан Конгрес здравствених радника Србије I категорије са међународним учешћем са темом „ Промоција знања“ акредитован од стране Здравственог савета Србије са акредитационим бројем: Д-1-314/2017.

Број бодова:
• 13 бодова –предавачи по позиву
• 11 бодова, аутори радова – усмена презентација
• 9 бодова, аутори радова – постер презетације
• 8 бодова- пасивни учесник Конгреса

Удружење је имало велики број радова који су презентовани у најбољем светлу, у оквиру одговарајућих секција.

Окупљања на Златибору су постала део лепе традиције која имају за циљ стицање нових знања и неговање колегијалних односа.