Додела награда и признања за 2015 годину

Додела награда и признања за 2015 годину

Рок за слање пријава за доделу награда и признања је 20.04.2015 године.

Поднесци који дођу после предвиђеног рока неће се узети у разматрање.

адреса:

Удружење ,, Едука“  Дом здравља Ниш, Војводе Танскосића 15

Контакт особа Наташа Потић 018/503-748

 Критеријуме за доделу награда и признања можете погледати на сајту  у одељку документа.