Групни извештај курсева одржаних од почетка 2015 године

Групни извештај курсева одржаних од почетка 2015 године

У организацији удружења здравствених радника и сарадника нишавског окрига ,,Едука“ и Дома здравља Ниш одржана су три курса I категорије.  Сви курсеви одржани су у амфитеатру Дома здравља Ниш.
1.    Курс ,,Насиље у партнерским односима и координисани осдговор заједнице“  одржан је 24.1.2015.год. са почетком од 10:00 часова. Предавачи су све присутне упознали са Применом посебног протокола, са законском регулативом , са начином пријаве насиља и са резултатима спроведене анкете у Дому здравља . Присуствоваo je велики број здравствених радника из свх здравствених установа из Ниша и региона.
2.    Курс ,,Јавне набавке у здравству“ одржан је 21.2.2015.год. са почетком од 10:00 часова.  Предавачи су све присутне упознали са применом новог Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12), који је ступио на снагу 01.04.2013.године и донео је много новина, проблема али и побољшања како у погледу планирања, тако и у погледу реализације набавки у здравству.
Први део курса односио се на правни оквир јавних набавки, а у другом делу полазници курса су упознати са улогом медицинских радника у јавним набавкама и са процедурама Дома здравља у исказивању потреба и планирању. Такође је било пуно речи о проблемима у примени Закона.  У сали је било доста слушаоца из свих здравствених установа из Ниша и региона.

3.    Курс ,,Заштита деце од насиља – улога здравственог система“ одржан је 28.2.2015. у два термина, због великог интересовања. Први термин је био од 08:00 – 14:00 часова, а други од 15:00 – 21:00 час. Предавачи су су упознали слушаоце са дефиницијом насиља над децом и пружили смернице здравственим радницима и здравственим сарадницима како да поступају у случајевима злостављања и занемаривања деце и младих. И на овом курсу је присуствовао велику број слушаоца,   из свх здравствених установа из Ниша и региона.
Курсеви су донели слушаоцима 6 бода, а предавачима 12.

Слушаоци су путем евалуационих упитника дали највише оцене курсевима.

Хвала на великој посећености!